Κύριοι κανόνες

Κύριοι κανόνες

γ Η διεύθυνση επικοινωνίας μας είναι PRM.COM/GR

 

I ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.prm.com/gr (εφεξής συλλογικά αναφερόμενα ως το «Κατάστημα») διαχειρίζεται από Answear.com Spółka Akcyjna με έδρα την Κρακοβία, διεύθυνση: 31-564 Κρακοβία, Aleja Pokoju 18, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κρακοβίας, XI Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, υπό τον αριθμό KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, το οποίο είναι επίσης ο διαχειριστής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών του Καταστήματος. Σε περαιτέρω διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, για λόγους απλούστευσης της επικοινωνίας, χρησιμοποιούμε τον όρο: «Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet», «εμείς» ή χρησιμοποιούμε άλλες αντωνυμίες που αναφέρουν στο πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού.

2.  Στους όρους και τις προϋποθέσεις (« WE ARE IN») περιγράφουμε τους όρους  για την πραγματοποίηση αγορών των αγαθών που παρουσιάζονται στο Κατάστημα («Αγαθά»), την εγγραφή του λογαριασμού σας και άλλων υπηρεσιών που περιγράφονται στους όρους και προϋποθέσεις.

3. Μπορείτε να ελέγξετε  τους όρους και τις προϋποθέσεις στο υποσέλιδο του Καταστήματος ή να κατεβάσετε την τρέχουσα έκδοση σε μορφή PDF και να την αποθηκεύσετε στο  μέσο αποθήκευσης της επιλογής σας.

4. Οι πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά που μπορείτε να αγοράσετε στο Κατάστημα αποτελούν πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης κατά την έννοια των σχετικών νομικών διατάξεων, ιδίως του άρθρου 513 ΑΚ.

5. Τα Αγαθά στο Κατάστημα περιγράφονται λεπτομερώς. Ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες ιδίως σχετικά με τα χαρακτηριστικά των Αγαθών, την τιμή τους και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται.

6. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι επωνυμίες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, η διάταξη του Καταστήματος, οι περιγραφές προϊόντων και άλλα στοιχεία τους υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για δικούς τους σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεση της PRM.

7. Μπορείτε να αγοράζετε από το Κατάστημα μόνο ως καταναλωτής, δηλαδή ως φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μη επαγγελματική αγορά. Δεν κάνουμε πωλήσεις σε επιχειρήσεις.

 

II ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ

1. Διαβάστε  τους όρους και τις προϋποθέσεις και, πριν από την υποβολή παραγγελίας ή τη δημιουργία λογαριασμού στο Κατάστημα, αποδεχτείτε το περιεχόμενό του. Χωρίς την αποδοχή  των όρων και των προϋποθέσεων δεν θα μπορείτε να αγοράζετε Αγαθά ή να χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες μέσω του Καταστήματος.

2. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας θα πρέπει να είναι αληθείς, ενημερωμένες και ακριβείς. Σημειώστε ότι ενδέχεται να αρνηθούμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας εάν τα δεδομένα που παρέχετε είναι τόσο ανακριβή ώστε να καθιστούν αδύνατη την επεξεργασία της παραγγελίας σας, ιδίως εάν η σωστή παράδοση της παραγγελίας σας θα ήταν αδύνατη. Πριν αρνηθούμε να επεξεργαστούμε μια παραγγελία, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καθορίσουμε τις λεπτομέρειες στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας.                                   

3. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση του Καταστήματος από εσάς είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Ενεργούμε σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας για το θέμα αυτό.

4. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Καταστήματος, την ασφάλεια των δεδομένων σας και των δεδομένων άλλων πελατών ή την ασφάλεια των αγορών σας.

5. Κατά τη χρήση του Καταστήματος υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους κανόνες:

α) δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνετε με οποιονδήποτε τρόπο στο περιβάλλον του συστήματος του Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της εισαγωγής επιβλαβούς (κακόβουλου) λογισμικού ή της ανάληψης οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που αποσκοπεί στην αδικαιολόγητη παρεμπόδιση του Καταστήματος·

β) υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε το Κατάστημα σύμφωνα με το σκοπό του που περιγράφεται  στους όρους και τις προϋποθέσεις - απαγορεύεται η χρήση των λειτουργιών του Καταστήματος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που ορίζεται στον  στους όρους και τις προϋποθέσεις ·

γ) δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κατάστημα με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία του ή να προκαλέσει ενόχληση σε άλλους χρήστες ή υπαλλήλους του Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αποστολής διαφημίσεων ή άλλων πληροφοριών τέτοιας φύσης στις διευθύνσεις που είναι διαθέσιμες στις σελίδες του Καταστήματος·

δ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο, τις περιγραφές, τις εικόνες ή άλλα γραφικά στοιχεία του Καταστήματος για δική σας χρήση ή για χρήση από άλλες οντότητες. Σημειώστε ότι όλα αυτά τα στοιχεία του Καταστήματος υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή της.

6. Το Κατάστημα λαμβάνει όλα τα δυνατά και προβλεπόμενα από το νόμο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών, ιδίως για την αποτροπή απόκτησης και τροποποίησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των δεδομένων που δίνονται κατά την εγγραφή. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και οι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου του Διαδικτυακού Καταστήματος, η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική Cookies, και ότι κατανοούν τις αρχές και τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από την χρήση της ιστοσελίδας.

7. Για ορισμένες μάρκες, έχουμε εισαγάγει όρια στον αριθμό των τεμαχίων του χρώματος του μοντέλου που μπορείτε να αγοράσετε σε μία παραγγελία. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτό όταν προσθέσετε στο καλάθι σας τον μέγιστο αριθμό τεμαχίων σε ένα συγκεκριμένο χρώμα μοντέλου.

 

δ αλλαγή του τρόπου πληρωμής ή αποστολής

1. Στο Κατάστημα μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές αγαθών και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχει η Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet σύμφωνα με τις κανόνες που περιγράφονται  στους όρους και τις προϋποθέσεις.

2. Μπορείτε να πραγματοποιείτε παραγγελίες στο Κατάστημα 24 ώρες το 24ωρο, αλλά οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατα, Κυριακές και αργίες) θα διεκπεραιωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Μπορείτε να κάνετε μια παραγγελία συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας στο Κατάστημα - σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο, καθώς συντομεύει σημαντικά τη διαδικασία για την πραγματοποίηση επόμενων παραγγελιών (δεν χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία σας κάθε φορά). Ωστόσο, δεν χρειάζεστε λογαριασμό στο Κατάστημα για να κάνετε μια παραγγελία - μπορείτε να κάνετε αγορές χωρίς εγγραφή ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες στις σελίδες του Καταστήματος.

4. Θα σας ζητήσουμε να παρέχετε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών που δίνετε. Θα σημειώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως απαιτείται στη φόρμα αγοράς. Χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να εκδώσουμε τιμολόγιο.

5. Για να κάνετε την παραγγελία σας θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

α) αφού επιλέξετε τα Αγαθά, να τα προσθέσετε στο «Καλάθι» επιλέγοντας το κατάλληλο μέγεθος, τον αριθμό των Αγαθών, το χρώμα τους, και στη συνέχεια να προχωρήσετε στο «Καλάθι» και να ακολουθήσετε τις περαιτέρω οδηγίες στη σελίδα του Καταστήματος,

β) έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το περιεχόμενο του «Καλαθιού» σας, διαγράφοντας τα Αγαθά που έχετε προστεθεί ή προσθέτοντας νέα Αγαθά, καθώς και να αλλάξετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει μέχρι να πατήσετε το κουμπί «Αγορά και πληρωμή»,

γ) κάνοντας κλικ στο κουμπί „Αγορά και πληρωμή" σημαίνει ότι μας έκανες προσφορά για την αγορά των αγαθών που επέλεξες με τους όρους που περιγράφονται στους Κανονισμούς, και αν επιλέξεις τη μέθοδο πληρωμής Google Pay/Apple Pay, απαιτείται πληρωμή για την υποβολή της προσφοράς.

6. Μόλις κάνετε την προσφορά, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας, όπως: την ποσότητα των Αγαθών που παραγγείλατε, την τιμή και το κόστος παράδοσής τους, τον τύπο παράδοσης και πληρωμής που έχετε επιλέξει, τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του Καταστήματος. Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παραπόνου και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί απλώς επιβεβαίωση ότι το Κατάστημα έχει λάβει την παραγγελία σας.

7. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε ότι την έχουμε προωθήσει στην αποθήκη για έλεγχο και μετά τον έλεγχο της παραγγελίας σας, θα σας στείλουμε άλλο ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα επιβεβαιώσουμε την εκτέλεση της παραγγελίας σας («Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης και αποστολής της παραγγελίας») ή θα αρνηθούμε την προσφορά σας για αγορά Αγαθών από το Κατάστημα και θα προσδιορίσουμε τους λόγους της άρνησης.

8. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην ενότητα 7 ανωτέρω («Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης και αποστολής της παραγγελίας») υποδηλώνει ότι η σύμβαση πώλησης των Αγαθών που έχετε επιλέξει έχει συναφθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον στους Όρους και Προϋποθέσεις.

9. Σημειώστε ότι μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή πριν λάβετε το μήνυμα που αναφέρεται στην ενότητα 7 («Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης και αποστολής της παραγγελίας») – απλώς επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα σας στείλουμε σε κάθε περίπτωση ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την ακύρωση.

10. Εάν έχετε επιλέξει να πληρώσετε ηλεκτρονικά, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί εάν:

α) τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι τόσο ανακριβή που καθιστούν αδύνατη την παράδοση ή την επικοινωνία μαζί σας για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας,

β) Η πληρωμή της παραγγελίας σου δεν θα πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που έχει καθοριστεί από το Κατάστημα εδώ: https://prm.com/gr/a/methodoi-pliromis.

11. Κάθε παραγγελία συνοδεύεται από ηλεκτρονικό τιμολόγιο ΦΠΑ για τα αγορασθέντα Αγαθά. Θα λάβετε ένα τέτοιο τιμολόγιο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας. Με την αποδοχή του των Όρων και Προϋποθέσεων, ζητάτε τιμολόγιο ΦΠΑ αντί απόδειξης και αποδέχεστε την αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου ΦΠΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

 

IV ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ

1. Τα αγαθά που αγοράζονται από το Κατάστημα θα παραδοθούν στη διεύθυνση που θα δηλώσετε στην παραγγελία σας εντός της Ελλάδας.

2. Συνήθως επεξεργαζόμαστε τις παραγγελίες εντός 3 έως 6 εργάσιμων ημερών, ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που έχει επιλεγεί για τα Αγαθά. Η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη κίνηση στο Κατάστημα, όπως οι περίοδοι διακοπών, αλλά προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές σας θα φτάσουν σε εσάς το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Αποστολής και της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 30 ημέρες. Ενδέχεται να καθυστερήσουμε την εκτέλεση της παραγγελίας σας έως ότου λάβουμε την πληρωμή του τιμήματος των Αγαθών, εάν επιλέξετε να πληρώσετε ηλεκτρονικά.

3. Θα σας παραδώσουμε τα Αγαθά ως εξής:

(α) με υπηρεσία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που θα δηλώσετε εντός της Ελλάδας,

β) σε επιλεγμένο σημείο συλλογής (π.χ. σημείο συλλογής από εταιρεία ταχυμεταφορών, άλλους συνεργάτες της Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet) - σύμφωνα με τις επιλογές που διατίθενται από την PRM.

Τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις μορφές και το κόστος παράδοσης των Αγαθών μπορείτε να τις βρείτε εδώ: https://prm.com/gr/a/methodoi-paradosis.

 

ης Οκτωβρίου 150

1. Οι τιμές των Αγαθών στο Κατάστημα αναφέρονται σε ευρώ. Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

2. Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία χρησιμοποιώντας τους τρόπους πληρωμής που είναι διαθέσιμοι στο Κατάστημα. Οι τρέχουσες μέθοδοι πληρωμής που γίνονται δεκτές στο Κατάστημα παρουσιάζονται στην υποσελίδα Μέθοδοι πληρωμής: https://prm.com/gr/a/methodoi-pliromis και στη διαδικασία αγοράς στο βήμα με την επιλογή του τρόπου πληρωμής.

3. Εάν επιλέξεις τις Ηλεκτρονικές πληρωμές, τα χρήματα πρέπει να πιστωθούν στο λογαριασμό σου στο Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet εντός της προθεσμίας που υποδεικνύεται από το κατάστημα εδώ: https://prm.com/gr/a/methodoi-pliromis, διαφορετικά η παραγγελία θα ακυρωθεί. Μπορείς, φυσικά, να κάνεις νέα παραγγελία επιλέγοντας διαφορετικό τρόπο πληρωμής ή πραγματοποιώντας έγκαιρα μια ηλεκτρονική πληρωμή.

4. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές των Αγαθών στο Κατάστημα, να αλλάξουμε τη γκάμα των προϊόντων μας, να κάνουμε προσφορές ή να μειώσουμε τις τιμές των Αγαθών σε άλλο τρόπο, αλλά οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν τυχόν συμβάσεις πώλησης που έχουν ήδη συναφθεί ή τα δικαιώματα των Πελατών που επωφελούνται από μια συγκεκριμένη προσφορά.

 

VI ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΑΘΑ

1. Στο Κατάστημα πουλάμε μόνο καινούργια και αυθεντικά Αγαθά. H Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet ευθύνεται για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία υφίσταται κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών και η οποία καθίσταται εμφανής εντός δύο ετών από τη στιγμή αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

2. Εάν θεωρείτε ότι τα Αγαθά που αγοράσατε δεν είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και των Όρων και Προϋποθέσεων.

3. Μπορείτε να υποβάλετε παράπονο με τον ακόλουθο τρόπο:

α) στείλτε πίσω τα  ελαττωματικά Αγαθά με γραπτή περιγραφή του ελαττώματος - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο παραπόνου που σας παρέχουμε και το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Καταστήματος, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο,

β) αποστέλλετε το παράπονο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με άλλο μέσο παράδοσης στη διεύθυνση:
 

DC ANSWEAR - Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet ΠΑΡΑΠΟΝΑ
26ης Οκτωβρίου 150
Μενεμένη 546 27
Θεσσαλονίκη, 
Ελλάδα 

 

γ) θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το παράπονό σας εντός 21 ημερών από την παραλαβή των Αγαθών για τα οποία υποβάλλετε το παράπονο.  

4.  Υποβάλλοντας καταγγελία δικαιούστε:

α) να ζητήσετε όπως τα Αγαθά τεθούν σε συμμόρφωση με τη σύμβαση με αντικατάσταση ή διόρθωση. Η εν λόγω αντικατάσταση ή διόρθωση θα πραγματοποιηθεί από εμάς σε εύλογο χρόνο και χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση.

Εάν η μέθοδος για να τεθούν σε συμμόρφωση τα Αγαθά με τη σύμβαση (αντικατάσταση/διόρθωση) που επιλέξατε θα ήταν αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος για εμάς, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα Αγαθά - αντί της διόρθωσης που ζητήσατε - ή να επισκευάσουμε τα Αγαθά - αντί της αντικατάστασης που ζητήσατε.

Εάν τόσο η διόρθωση όσο και η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικά μεγάλο κόστος για εμάς, μπορούμε να αρνηθούμε να τεθούν τα Αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση με τον τρόπο που επιλέξατε, δηλαδή με διόρθωση ή αντικατάσταση. Έχετε τότε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση ή να επωφεληθείτε από μειωμένη τιμή, ή

β) να προβείτε σε δήλωση μείωσης της τιμής (αναφέροντας μέχρι ποιο ποσό) ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, εάν:

  • δεν έχουμε διορθώσει ή αντικαταστήσει τα Αγαθά ή, κατά περίπτωση, δεν έχουμε διορθώσει ή αντικαταστήσει τα Αγαθά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ή έχουμε αρνηθεί να τα διορθώσουμε ή να τα αντικαταστήσουμε με την αιτιολογία ότι αυτό ήταν αδύνατο ή απαιτούσε υπερβολικό κόστος,
  • η μη συμμόρφωση των Αγαθών με τη σύμβαση συνεχίζεται, παρόλο που προσπαθήσαμε να φέρουμε τα Αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση (αντικαθιστώντας ή επιδιορθώνοντάς τα),
  • η μη συμμόρφωση των Αγαθών με τη σύμβαση είναι τέτοια που δικαιολογεί είτε άμεση μείωση της τιμής είτε υπαναχώρηση από τη σύμβαση χωρίς προηγούμενο αίτημα για επισκευή ή αντικατάσταση των Αγαθών,
  • έχουμε δηλώσει ότι δεν θα φέρουμε τα Αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση (με αντικατάσταση ή επισκευή) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή χωρίς σοβαρή ταλαιπωρία για εσάς ή εάν αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις;

έχοντας πάντα το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ουσιώδης.

5. Εάν το παράπονο δεν γίνει δεκτό, θα αποστείλουμε τα Αγαθά πίσω σε εσάς με γνωμοδότηση σχετικά με γιατί το παράπονο είναι αβάσιμο.

6. Κατά την παραλαβή της αποστολής, προσέξτε αν έχει υποστεί ζημιές. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά στα Αγαθά, ζητήστε από τον μεταφορέα ή το άτομο που σας παραδίδει τα Αγαθά στο σημείο παραλαβής να συντάξει έκθεση ζημιάς στην αποστολή.

7. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών:

α) Εάν αγοράσετε τα Αγαθά ως καταναλωτής, δικαιούστε να κάνετε χρήση ενός εξωδικαστικού μέσου επίλυσης διαφορών και άσκησης νομικών αξιώσεων με τη μορφή διαδραστικής πλατφόρμας ΗΕΚΔ (Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/ΕΚ, εφεξής αναφερόμενο ως «Κανονισμός περί της ΗΕΚΔ».

(β) Η πλατφόρμα ΗΕΚΔ είναι ένα διαδραστικό εργαλείο που τίθεται στη διάθεση των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου μπορούν να υποβάλλουν παράπονα. Ακολουθεί ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα ΗΕΚΔ: ec.europa.eu/consumers/odr.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού περί της ΗΕΚΔ, στόχος της πλατφόρμας ΗΕΚΔ είναι να παρέχει στους καταναλωτές ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανεξάρτητης, αμερόληπτης, διαφανούς, αποτελεσματικής, γρήγορης και δίκαιης εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων στο διαδίκτυο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Η διεύθυνση επικοινωνίας μας είναι: ask.gr@prm.com

 

VII ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Εάν αποκτάτε τα Αγαθά ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Δεν δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως όσον αφορά συμβάσεις:

α. πωλήσεις σφραγισμένων εμπορευμάτων που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής και των οποίων η συσκευασία έχει ανοιχτεί μετά την παράδοση,

β. την πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων οπτικών εγγραφών ή σφραγισμένου λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, των οποίων η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση,

γ. πώληση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, εκτός από τις συμβάσεις συνδρομής.

2. Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης των Αγαθών στο Κατάστημα εντός 30 ημερών από την παραλαβή των Αγαθών.

3. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης ως εξής:

α) να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ask.gr@prm.com, DC ANSWEAR - Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet ΠΑΡΑΠΟΝΑ,

β) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που διαθέτουμε στους ιστότοπους του Καταστήματος για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό - αρκεί να λάβουμε ένα σαφές μήνυμα από εσάς που να δηλώνει ότι έχετε αποφασίσει να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης των συγκεκριμένων Αγαθών,

γ) εάν προβείτε στη δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Καταστήματος, θα επιβεβαιώσουμε αμέσως την παραλαβή της δήλωσης αυτής με απαντητικό μήνυμα που θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,

(δ) θα τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης εάν στείλετε το δέμα σας ταχυδρομικώς ή μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα δηλώσετε την υπαναχώρησή σας πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής,

(ε) να αποστείλετε τα Αγαθά που είναι αντικείμενο της υπαναχώρησης στην ακόλουθη διεύθυνση:Αποστολή εντός 48 ωρών
26ης Οκτωβρίου 150
Μενεμένη 546 27
Θεσσαλονίκη, 
Ελλάδα

 

4. Μενεμένη 546 27:

α) θα σας ζητηθεί να πληρώσετε το κόστος επιστροφής των Aγαθών σε εμάς,

(β) θα επιστρέψουμε τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησής σας. Θα σας επιστρέψουμε επίσης τα έξοδα αποστολής, εάν θα επιστρέψετε όλα τα Αγαθά που αγοράσατε με μία παραγγελία. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή των πληρωμών σας έως ότου λάβουμε τα επιστρεφόμενα Αγαθά από εσάς ή έως ότου μας στείλετε απόδειξη επιστροφής των εν λόγω Αγαθών - όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

(γ) θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, εκτός εάν συμφωνήσετε σε επιστροφή χρημάτων με άλλα μέσα - σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με κανένα πρόσθετο κόστος για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.

5. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι είστε νομικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των επιστρεφόμενων Αγαθών που προκύπτει από τη χρήση τους από εσάς, πέραν αυτής που ήταν απαραίτητη για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους.

6. Εάν η αξία των Αγαθών που αγοράσατε υπερβαίνει το όριο δωρεάν επιστροφής (συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των προωθητικών ενεργειών που εφαρμόζονται), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή δωρεάν επιστροφής κατά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Το όριο δωρεάν επιστροφής και ο τρόπος χρήσης του περιγράφονται εδώ: https://prm.com/gr/a/epistrophi-proionton.

7. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την επιλογή δωρεάν επιστροφής - μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση πώλησης των Αγαθών εντός 30 ημερών από την παραλαβή και να επιστρέψετε τα Αγαθά με δικά σας έξοδα.

 

VIII ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Μέσω του prm.com/gr, η Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στους πελάτες ηλεκτρονικά:

α) για να καταστεί δυνατή η σύναψη συμβάσεων για την ηλεκτρονική πώληση Αγαθών στο Κατάστημα, σύμφωνα με  τους όρους και τις προϋποθέσεις,

β) επιτρέποντας τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο Κατάστημα και τη χρήση της λειτουργικότητάς του όπως, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σημείο IX παρακάτω,

γ) καθιστώντας δυνατή την προβολή του περιεχομένου των δικτυακών τόπων του Καταστήματος

2. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τις συμβάσεις πώλησης Αγαθών που συνάπτονται στο Κατάστημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις σχετικές νομικές διατάξεις και  στους όρους και στις προϋποθέσεις.

3. Στην περίπτωση της υπηρεσίας διατήρησης λογαριασμού στο Κατάστημα έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από αυτές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού. Ανεξάρτητα από αυτό, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της διατήρησης του λογαριασμού σας στο Κατάστημα ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε και τα δύο δικαιώματα στέλνοντάς μας πληροφορίες σχετικά με την απόφασή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ask.gr@prm.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Διαδικτυακό κατάστημα PRM.com.cy 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18.

4. Για να χρησιμοποιήσετε το Κατάστημα σύμφωνα με τις λειτουργίες του θα πρέπει:

α) να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

β) να χρησιμοποιείτε ένα τυπικό πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, όπως Chrome, Safari, Opera, FireFox ή παρόμοιο,

γ) να διαθέτετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Μπορείτε να υποβάλετε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες της Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην Εξυπηρέτηση Πελατών: ask.gr@prm.com ή καλώντας στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Όταν υποβάλλετε ένα παράπονο, περιγράψτε τι αφορά και πείτε μας τις προσδοκίες σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα επεξεργαστούμε το παράπονό σας το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, θα λάβετε απάντηση εντός 21 ημερών από την παραλαβή του παραπόνου σας.

 

IX ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Πριν από τη σύναψη σύμβασης για την πώληση προϊόντων στο Κατάστημα, θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε  τους όρους και τις προϋποθέσεις. Σας δίνουμε την ευκαιρία να διαβάσετε  τους όρους και τις προϋποθέσεις με κάθε παραγγελία. Θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές  στους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν έχετε λογαριασμό στο Κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τις προγραμματισμένες αλλαγές, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας στο Κατάστημα ανά πάσα στιγμή.

2. Εφαρμόζουμε την ελληνική νομοθεσία για την πώληση προϊόντων στο Κατάστημα. Η σύμβαση συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα.

3. Για θέματα που δεν έχουμε ρυθμίσει στους Όρους και Προϋποθέσεις, εφαρμόζουμε τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 

4. Μπορούμε να τροποποιήσουμε  τους όρους και τις προϋποθέσεις σε περιπτώσεις όπως:

α) αλλαγή του νόμου ή της ερμηνείας του από τις αρμόδιες αρχές ή ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων, καθώς και διευκρινίσεις, ερμηνείες ή συστάσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, εφόσον αυτό έχει σχέση με τις διατάξεις  των όρων και προϋποθέσεων,

β) αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες που καλύπτονται από  τους όρους και τις προϋποθέσεις, η οποία μπορεί να οφείλεται σε τεχνικούς και τεχνολογικούς λόγους, σε λόγους ασφαλείας, στην ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας του Καταστήματος ή της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε,

γ) αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει  των όρων και προϋποθέσεων με την εισαγωγή νέων λειτουργιών ή υπηρεσιών, την τροποποίηση ή την απόσυρση υφιστάμενων λειτουργιών ή υπηρεσιών,

δ) αλλαγή του τρόπου πληρωμής ή αποστολής,

ε) ανάγκη για συντακτικές αλλαγές.

5. Οι τροποποιήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν για τις συμβάσεις πώλησης Αγαθών στο Κατάστημα που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων.

 

Μενεμένη 546 27

Κύριοι κανόνες της PRM.gr

 

Οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τον ιστότοπο sneakersstudio.gr πριν από τις 2 Αυγούστου 2023 θα υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν πριν από τις 2 Αυγούστου 2023 (οι σύνδεσμοι για τους κανονισμούς είναι διαθέσιμοι ΕΔΩ), ωστόσο, τα επιστρεφόμενα ή διαφημιζόμενα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται στις τρέχουσες διευθύνσεις, που αναφέρονται στους κανονισμούς που ισχύουν από 02.08.2023 και στις ενημερωτικές σελίδες του καταστήματος.