Πολιτική Απορρήτου

 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Answear – Answear.com Spółka Akcyjna Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την Κρακοβία (31-564), Aleja Pokoju 18, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο Kraków-Śródmieście στην Κρακοβία, XI Οικονομικό Τμήμα, με αριθμό KRS 0000816066, NIP: 6793080390, REGON: 122515020.

1.2 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα – πληροφορίες σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του, συμπεριλαμβανομένων της IP της συσκευής, των δεδομένων θέσης, του αναγνωριστικού διαδικτύου και των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

1.3 Πολιτική – η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρακαι τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης στον Ιστότοπο.

1.4. ΓΚΠΔ – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

1.5. Ιστότοπος – ο ιστότοπος που διαχειρίζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας στον τομέα https://prm.com/gr, Όροι και Προϋποθέσεις.

1.6. Κατάστημα – το ηλεκτρονικό κατάστημα Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου, μέσω του οποίου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πωλεί αγαθά από απόσταση.

1.7. Χρήστης – κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή λειτουργίες που περιγράφονται στην Πολιτική.

1.8 Συσκευή – νοείται η ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 

2. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

2.1 Σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, συλλέγουμε δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο. Από την άποψη αυτή, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην επαρκή προστασία τους. Διασφαλίζουμε ότι οι διεργασίες επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούμε συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές διατάξεις, ιδίως με τον ΓΚΠΔ. Στόχος μας είναι να σας δώσουμε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε πλήρως σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από εμάς και να σας παρέχουμε εργαλεία για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

2.2. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας νόμιμα, διασφαλίζοντας ότι παραμένουν ενημερωμένα και ορθά. Ως εκ τούτου, κατά διαστήματα, ενδέχεται να σας υπενθυμίζουμε να τα επικαιροποιείτε, αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει ή εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα στον Ιστότοπο όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας.

 

3. ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΎΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΔ?

3.1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από εμάς ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στη διεύθυνση privacy.gr@prm.com (αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν χρησιμοποιείται για προσφορές συνεργασίας και μάρκετινγκ, τα μηνύματα αυτά θα αγνοούνται από το σύστημα επεξεργασίας αιτήσεων) ή στη διεύθυνση της έδρας μας (Aleja Pokoju 18, 31-564 Κρακοβία) ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.

 

4. ΠΏΣ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ;

4.1. Συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας απευθείας από εσάς, προκειμένου να παρέχουμε σωστά τις υπηρεσίες μας και για την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου μας. Μας παρέχετε τα δεδομένα σας κυρίως μέσω ειδικών φορμών, όταν πραγματοποιείτε μια αγορά στο Κατάστημά μας, το οποίο λειτουργεί βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων του Καταστήματος, εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο ή επικοινωνείτε μαζί μας π.χ. μέσω της φόρμα επικοινωνίας. Συλλέγουμε επίσης τα δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, π.χ. όταν περιηγείστε στα προϊόντα που προσφέρονται στο Κατάστημα.

 

5. ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ Η ΠΑΡΟΧΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ?

5.1. Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε εάν και ποια Δεδομένα προσωπικού χαρακτήραθα μας παρέχετε - δεν είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η παροχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρουμε ή αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη και εκτέλεση μιας σύμβασης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

 

6. ΠΏΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ?

 

εξαιρέσεις από την προώθηση

6.1. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης (δηλαδή δεν έχετε λογαριασμό στον Ιστότοπο), τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας ή άλλων αναγνωριστικών στοιχείων και πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών) υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς:

6.1.1. με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εσάς όσον αφορά την παροχή του περιεχομένου που συλλέγεται στον Ιστότοπο – στην οποία περίπτωση η νομική βάση για την επεξεργασία είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ),

6.1.2. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – τότε η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στη διενέργεια αναλύσεων των δραστηριοτήτων των χρηστών, καθώς και των προτιμήσεών τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι εφαρμοζόμενες λειτουργίες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες,

6.1.3. για τους σκοπούς της ενδεχόμενης εγγραφής και διερεύνησης αξιώσεων ή υπεράσπισης έναντι αξιώσεων – η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνο Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων του,

6.1.4. για σκοπούς μάρκετινγκ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και άλλων οντοτήτων, ιδίως σε σχέση με την παρουσίαση συμπεριφορικής διαφήμισης – οι αρχές της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήραγια σκοπούς μάρκετινγκ περιγράφονται στην ενότητα ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ.

6.2. Η δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, καταγράφεται σε αρχεία καταγραφής συστήματος (ένα ειδικό πρόγραμμα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ενός χρονολογικού αρχείου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με γεγονότα και δραστηριότητες που αφορούν το σύστημα πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών μας). Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα αρχεία καταγραφής υποβάλλονται σε επεξεργασία κυρίως για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών. Τις επεξεργαζόμαστε επίσης για τεχνικούς, διοικητικούς σκοπούς, για τους σκοπούς της διασφάλισης της ασφάλειας του συστήματος ΤΠ και της διαχείρισης αυτού του συστήματος, καθώς και για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – εν προκειμένω, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνο Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

 

ΕΓΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

6.3 Όσοι εγγράφονται στον Ιστότοπο καλούνται να παράσχουν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και τη λειτουργία λογαριασμού. Προκειμένου να διευκολυνθεί η υπηρεσία, ενδέχεται να παράσχετε πρόσθετα δεδομένα, δίνοντας έτσι τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Η παροχή των δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός λογαριασμού και η μη παροχή αυτών των δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία δημιουργίας λογαριασμού. Η παροχή άλλων δεδομένων είναι προαιρετική.

6.4 Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία:

6.4.1. με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη συντήρηση και τη λειτουργία του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο – η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ), και όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχονται σε προαιρετική βάση – η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ),

6.4.2. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνο Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στη διενέργεια αναλύσεων της δραστηριότητας των χρηστών στον Ιστότοπο και του τρόπου χρήσης του λογαριασμού τους, καθώς και των προτιμήσεων των χρηστών, προκειμένου να βελτιωθούν οι εφαρμοζόμενες λειτουργίες,

6.4.3. για σκοπούς ενδεχόμενης εγγραφής και διερεύνησης αξιώσεων ή υπεράσπισης έναντι αξιώσεων – η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνο Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων και των επιχειρηματικών συμφερόντων του,

6.4.4. για σκοπούς μάρκετινγκ του Υπεύθυνο Επεξεργασίας και άλλων οντοτήτων – οι αρχές της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ περιγράφονται στην ενότητα ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ.

6.4.5. για λόγους ασφαλείας της εγγραφής - η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO) για την πρόληψη της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, της απάτης και της κατάχρησης με τη χρήση της υπηρεσίας reCAPTCHA Enterprise.

Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή και την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφαλείας, διαβιβάζονται στην Google Ireland Ltd. με σκοπό την παροχή, τη συντήρηση και τη βελτίωση της υπηρεσίας reCAPTCHA Enterprise, καθώς και για γενικούς σκοπούς ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google, ανατρέξτε στην "Πολιτική Απορρήτου" και τους "Όροι Παροχής Υπηρεσιών" της Google.

6.5 Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στον Ιστότοπο μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook. Στην περίπτωση αυτή, ο Ιστότοπος θα ανακτήσει από το λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή και τη λειτουργία του λογαριασμού σας. Το εύρος των δεδομένων σας στα οποία θα αποκτήσουμε πρόσβαση θα αναφέρεται στο μήνυμα που εμφανίζεται με την αίτηση συνέχισης της σύνδεσης. Η συνέχιση της σύνδεσης σημαίνει ότι τα υποδεικνυόμενα δεδομένα θα μεταφερθούν στον Ιστότοπό μας. Το Facebook θα θυμάται την επιλογή σας και αν συνδεθείτε ξανά μέσω αυτής της πύλης, το μήνυμα δεν θα εμφανιστεί ξανά. Λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων από την πύλη, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές διαμόρφωσης για την προστασία του απορρήτου σας περιγράφονται  στην Πολιτική Απορρήτου του Facebook.

6.5.1 Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας το AppleID σας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ιστότοπος θα ανακτήσει από το λογαριασμό σας Apple μόνο μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή και τη λειτουργία του λογαριασμού σας (όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με το AppleID περιγράφονται εδώ: https://support.apple.com/el-gr/HT210318. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων από την Apple Inc. καθώς και για τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές διαμόρφωσης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Apple.

6.5.2 Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Google. Στην περίπτωση αυτή, ο Ιστότοπος θα ανακτήσει από το λογαριασμό σας Google μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή και τη λειτουργία του λογαριασμού σας. Το εύρος των δεδομένων σας στα οποία θα έχουμε πρόσβαση θα υποδεικνύεται στο μήνυμα που εμφανίζεται με το αίτημα για συνέχιση της σύνδεσης. Η συνέχιση της σύνδεσης σημαίνει ότι τα υποδεικνυόμενα δεδομένα θα μεταφερθούν στον Ιστότοπό μας. Η Google θα θυμάται την επιλογή σας και αν συνδεθείτε ξανά μέσω αυτής της πύλης, το μήνυμα δεν θα εμφανιστεί ξανά. Λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων από την πύλη, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές διαμόρφωσης για την προστασία του απορρήτου σας περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου της Google.

6.6. Εάν ο χρήστης αναρτά στον Ιστότοπο Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα άλλων προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μπορεί να το κάνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει τους νόμους και τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων.

 

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ

6.7 Όταν κάνετε μια παραγγελία για αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται από εμάς, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Η παροχή των δεδομένων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητη για την αποδοχή και την επεξεργασία της παραγγελίας σας και η μη παροχή των δεδομένων αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη επεξεργασία της παραγγελίας. Η παροχή άλλων δεδομένων είναι προαιρετική.

6.8 Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία:

6.8.1. για τον σκοπό της επεξεργασίας της παραγγελίας σας – η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ) – όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχονται προαιρετικά, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ),

6.8.2. για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που βαρύνουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν ιδίως από τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία – η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ),

6.8.3. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνο Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στη διενέργεια αναλύσεων της δραστηριότητας των χρηστών στον Ιστότοπο, καθώς και των προτιμήσεων των χρηστών για αγορές, προκειμένου να βελτιωθούν οι εφαρμοζόμενες λειτουργίες,

6.8.4. με σκοπό την ενδεχόμενη δημιουργία και διερεύνηση αξιώσεων ή την υπεράσπιση έναντι αξιώσεων – η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνο Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων και των επιχειρηματικών συμφερόντων του.

 

Σχετικά με το Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet

6.9 Η υποβολή καταγγελίας ή επιστροφής από εσάς συνεπάγεται την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή δεδομένων στο έντυπο καταγγελίας, αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή επεξεργασία της καταγγελίας. Η παροχή δεδομένων στο έντυπο επιστροφής δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

6.10. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία:

6.10.1. προκειμένου να διεκπεραιωθεί η υποβληθείσα καταγγελία – η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας είναι η υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας βάσει των νομικών διατάξεων περί εγγύησης για ελαττώματα πωληθέντος αντικειμένου (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ),

6.10.2. με σκοπό τη διεκπεραίωση επιστροφών – η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας είναι η υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας βάσει της νομοθεσίας περί καταναλωτών (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ), εάν η βάση για την επιστροφή είναι ο νόμος περί δικαιώματος υπαναχώρησης, ή η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ), εάν η βάση για την επιστροφή είναι οι κανονισμοί του καταστήματός μας,

6.10.3. για τους σκοπούς της εκπλήρωσης άλλων νομικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν ιδίως από φορολογικούς και λογιστικούς κανονισμούς – η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ),

6.10.4. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στη διενέργεια αναλύσεων της δραστηριότητας των χρηστών στον Ιστότοπο, καθώς και των προτιμήσεων των χρηστών όσον αφορά τις αγορές, προκειμένου να βελτιωθούν οι εφαρμοζόμενες λειτουργίες,

6.10.5. για σκοπούς ενδεχόμενης εγγραφής και διερεύνησης αξιώσεων ή υπεράσπισης έναντι αξιώσεων – η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων και των επιχειρηματικών συμφερόντων του.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6.11. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας. Η χρήση της φόρμας απαιτεί την παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήραπου είναι απαραίτητα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Η παροχή των δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητη για την παραλαβή και τη διεκπεραίωση του ερωτήματός σας και η μη παροχή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εξυπηρέτησης. Η παροχή άλλων δεδομένων (π.χ. στο περιεχόμενο του ερωτήματός σας) είναι προαιρετική.

6.12. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία:

6.12.1. με σκοπό την ταυτοποίηση και τον χειρισμό του ερωτήματός σας που αποστέλλεται μέσω της προβλεπόμενης φόρμας – η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στην ανάγκη επίλυσης του ζητήματος που αναφέρθηκε και στη διεξαγωγή της αλληλογραφίας που του απευθύνεται σε σχέση με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,

6.12.2. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα ερωτήματα που αναφέρουν οι χρήστες μέσω του δικτυακού τόπου, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητά του.

 

ΓΕΩΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ

6.13. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας, υποβάλλονται σε επεξεργασία για να μπορείτε να βρείτε τα πλησιέστερα σταθερά σημεία παράδοσης. Η χρήση αυτής της λειτουργικότητας είναι προαιρετική και δεν απαιτείται για την ορθή χρήση του Ιστότοπου. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ), η οποία εκφράζεται με το πάτημα του πλήκτρου «Κοινοποίηση» ως απάντηση στο ερώτημα της Υπηρεσίας: «Do you share your location information with PRM.com?" ή κάτι παρόμοιο, υποδηλώνοντας την άδειά σας να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησής σας τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης μιας συσκευής που σας ανήκει. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τοποθεσίας σας μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή ανακαλώντας την εξουσιοδότηση του Ιστοτόπου για πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή της.

 

7. ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ

7.1. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να διεξάγουμε δραστηριότητες μάρκετινγκ, οι οποίες μπορεί να συνίστανται σε:

7.1.1. την προβολή σε εσάς περιεχομένου μάρκετινγκ που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας (συμπεριφορική διαφήμιση),

7.1.2. τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την άμεση εμπορική προώθηση αγαθών και υπηρεσιών (αποστολή εμπορικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα και δραστηριότητες τηλεμάρκετινγκ).

7.2. Προκειμένου να διεξάγουμε δραστηριότητες μάρκετινγκ, χρησιμοποιούμε σε ορισμένες περιπτώσεις τη δημιουργία προφίλ. Αυτό σημαίνει ότι, μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, αξιολογούμε επιλεγμένους παράγοντες που σας αφορούν, προκειμένου να αναλύσουμε τη συμπεριφορά σας ή να κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε καλύτερα το περιεχόμενο που προβάλλεται στις ατομικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΉ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

7.3. Εμείς και οι έμπιστοι συνεργάτες μας επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών, για σκοπούς μάρκετινγκ σε σχέση με τη στόχευσή σας με συμπεριφορική διαφήμιση (δηλαδή διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις σας). Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιλαμβάνει τότε τη δημιουργία προφίλ, συνέπεια της οποίας είναι μόνο η προβολή προσαρμοσμένης διαφήμισης με βάση τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας που συλλέγονται από εμάς και τους συνεργάτες μας.

7.4. Κατάλογος των έμπιστων συνεργατών του Υπεύθυνο Επεξεργασίας βρίσκεται παρακάτω στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies» στην ενότητα «Οι συνεργάτες μας».

 

ΆΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ

7.5 Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για την άμεση αποστολή περιεχομένου μάρκετινγκ σε εσάς μέσω διαφόρων καναλιών, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου), μέσω MMS / SMS ή μέσω τηλεφώνου. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση αυτή είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ) σε σχέση με τη συγκατάθεσή σας, που συνίσταται στην εμπορική προώθηση των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες αυτές αναλαμβάνονται από εμάς μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που σας αποστέλλουμε σε κάθε εμπορικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση privacy.gr@prm.com (αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν χρησιμοποιείται για προσφορές συνεργασίας και μάρκετινγκ, τέτοια μηνύματα θα αγνοούνται από το σύστημα εισιτηρίων μας) ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την ορθότητα της επεξεργασίας για την περίοδο πριν από την ανάκλησής της.

7.6 Μπορούμε επίσης να διενεργούμε άμεσο μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση αυτή είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην εμπορική προώθηση των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να εκφράσετε την αντίρρησή σας επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy.gr@prm.com (αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν χρησιμοποιείται για συνεργασία και προσφορές μάρκετινγκ, τέτοια μηνύματα θα αγνοηθούν από το σύστημα επεξεργασίας αιτημάτων μας) ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

 

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ PUSH

7.7. Εάν έχετε δώσει ξεχωριστή συγκατάθεση για τη λήψη ειδοποιήσεων push, ενδέχεται να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με τη μορφή μηνυμάτων που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε, τα οποία περιέχουν περιεχόμενο μάρκετινγκ που σχετίζεται με τις προσφορές, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειές μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τον σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας  (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στην εμπορική προώθηση των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση με τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη επικοινωνιών push notifications. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ειδοποιήσεων push ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

 

GOOGLE ADS ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΊΑ ΠΕΛΑΤΏΝ

7.8 Η εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του εργαλείου Google Ads Customer Match. Το Google Ads Customer Match είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να φορτώσει μια κατακερματισμένη βάση δεδομένων με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λίστα πελατών) στα εργαλεία της Google, προκειμένου να ελέγξει αν έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί χρηστών στις υπηρεσίες της Google με τις ίδιες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. YouTube, Gmail, άλλα). Εάν επιβεβαιωθεί η σύμπτωση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι χρήστες των υπηρεσιών της Google ενδέχεται να εμφανίζουν διαφημίσεις από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μετά τη σύνδεση. Τις πληροφορίες σχετικά με την προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με μια καθιερωμένη λίστα πελατών μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

7.9 Προκειμένου να αυξήσουμε την ακρίβεια της μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ μας με τη χρήση του Google Ads Customer Match που περιγράφεται παραπάνω, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης ένα εργαλείο που παρέχει η Google με τη μορφή της λεγόμενης "βελτιωμένες μετατροπές". Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στον Διαχειριστή να αυξήσει την ακρίβεια της μέτρησης μιας μετατροπής (δηλαδή της αγοράς ενός προϊόντος στον ιστότοπο του Καταστήματος ως αποτέλεσμα μιας ανακατεύθυνσης από άλλον ιστότοπο). Για να το χρησιμοποιήσουμε, φορτώνουμε δεδομένα μετατροπής από τον ιστότοπο του καταστήματος σε κρυπτογραφημένη μορφή (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων στο πεδίο των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής, δηλαδή με τη χρήση αλγορίθμου κρυπτογράφησης μονής κατεύθυνσης. Πληροφορίες σχετικά με τις επαυξημένες μετατροπές μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: εξαιρέσεις από την προώθηση.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΟ ΚΟΙΝΌ ΤΟΥ FACEBOOK

7.10 Το μάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από εμάς μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του εργαλείου Facebook Custom Audience (προσαρμοσμένο κοινό). Το Facebook Custom Audience είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να φορτώσει μια κατακερματισμένη βάση δεδομένων με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εργαλεία του Facebook, προκειμένου να ελέγξει εάν έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί χρηστών στην πλατφόρμα του Facebook με τις ίδιες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν επιβεβαιωθεί ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ίδιες, στους χρήστες της πλατφόρμας Facebook μπορούν να εμφανιστούν οι διαφημίσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας μετά τη σύνδεσή τους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσαρμοσμένα κοινά εδώ: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

 

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

8.1 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει δημόσια προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Ως εκ τούτου, επεξεργάζεται τα δεδομένα που αφήνουν οι επισκέπτες αυτών των προφίλ(συμπεριλαμβανομένων των σχολίων, των likes, των διαδικτυακών αναγνωριστικών).

8.2. Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων αυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία:

8.2.1. S Data Center S.A. με έδρα το Κατοβίτσε,

8.2.2. για την αποτελεσματική διαχείριση των προφίλ, με την παρουσίαση πληροφοριών στους χρήστες των πυλών σχετικά με τις πρωτοβουλίες και άλλες δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς και σε σχέση με την προώθηση διαφόρων εκδηλώσεων, υπηρεσιών και προϊόντων,

8.2.3. για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς,

8.2.4. εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη διεκδίκηση και την άμυνα έναντι αξιώσεων.

8.3. Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας(άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται:

8.3.1. την προώθηση της δικής του μάρκας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,

8.3.2. τη διεξαγωγή αναλύσεων δραστηριότητας και προτιμήσεων,

8.3.3. εάν είναι απαραίτητο - τη διεκδίκηση και την άμυνα έναντι αξιώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω πληροφορίες δεν ισχύουν για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από διαχειριστές κοινωνικών δικτύων.

 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ "COOKIES"

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

9.1 Τα cookies (ή «cookies») είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και φυλάσσονται στις συσκευές μέσω των οποίων ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τη διευκόλυνση της χρήσης του Ιστότοπου – π.χ. με το να θυμούνται τις επισκέψεις και τις δραστηριότητες του Χρήστη. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι ασφαλή για τη Συσκευή του Χρήστη. Ειδικότερα, δεν είναι δυνατόν να εισέλθουν στη Συσκευή σας μέσω αυτής της μεθόδου ιοί ή άλλο ανεπιθύμητο λογισμικό ή κακόβουλο λογισμικό. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το λογισμικό που χρησιμοποιεί ο Χρήστης και να προσαρμόσουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ξεχωριστά σε κάθε Χρήστη.

 

ΤΎΠΟΙ COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ Ο ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

9.2 Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους cookies:

9.2.1 Τα υποχρεωτικά cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου. Χάρη σε αυτά τα αρχεία, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω ενέργειες πραγματοποιούνται με ασφαλή τρόπο, όπως, για παράδειγμα, η επεξεργασία της παραγγελίας ενός Χρήστη, η «ανάμνηση» ενός συνδεδεμένου Χρήστη στον Ιστότοπο μετά τη μετάβαση σε άλλη σελίδα ή η αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων διεύθυνσης κατά τη διάρκεια αγορών. Ο αποκλεισμός αυτών των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του Ιστότοπου. Αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά και δεν είναι δυνατή η απενεργοποίησή τους.

Ειδικοί σκοποί για τη χρήση των τεχνικών cookies:

  (α) για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του Ιστότοπου,

  β) για την εκτέλεση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του Ιστότοπου, όπως ενδεικτικά:

- την προσαρμογή του περιεχομένου του Ιστότοπου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Χρήστης μπορεί να κάνει πλήρη χρήση των λειτουργιών που διατίθενται και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των σελίδων του Ιστότοπου. Ειδικότερα, τα αρχεία αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση των βασικών παραμέτρων της Συσκευής του Χρήστη και την κατάλληλη προβολή της ιστοσελίδας,

- την ορθή λειτουργία του προγράμματος «Συστήστε έναν φίλο», ιδίως για να καταστεί δυνατή η επαλήθευση της πηγής ανακατεύθυνσης των χρηστών στον Ιστότοπο,

- τη δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών «Πρόχειρο» και «Καλάθι αγορών» στον Ιστότοπο.

9.2.2. Τα αναλυτικά cookies χρησιμοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τόσο για την ανάλυση της συμπεριφοράς των Χρηστών στον Ιστότοπο για επιχειρηματικούς σκοπούς όσο και για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός των λειτουργιών που πρέπει να βελτιωθούν ή να επικαιροποιηθούν. Οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μέσω των αναλυτικών cookies είναι ανώνυμες – βάσει αυτών ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τον Χρήστη από τον οποίο ελήφθησαν οι πληροφορίες.

9.2.3 Τα cookies εξατομίκευσης επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών στον Ιστότοπο και των προτιμήσεων αγορών τους, γεγονός που επιτρέπει την παροχή στους χρήστες εξατομικευμένων προτάσεων προϊόντων, την πραγματοποίηση αλλαγών στις λειτουργίες του Ιστότοπου και την τοποθέτηση χορηγούμενου περιεχομένου. Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτών των cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων και του λογισμικού και για την ανάπτυξη νέων λύσεων και λειτουργιών.

9.2.4. Τα cookies διαφήμισης επιτρέπουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να προσαρμόζει τις εμφανιζόμενες διαφημίσεις στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των Χρηστών, δηλαδή να στοχεύει τους Χρήστες με τη λεγόμενη συμπεριφορική διαφήμιση. Με τη βοήθειά τους, οι οντότητες που συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όπως το Facebook ή το Instagram, θα μπορούν να προσαρμόζουν κατάλληλα το προβαλλόμενο διαφημιστικό περιεχόμενο, ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις του Χρήστη.

 

ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES

9.3 Τα cookies που περιγράφονται παραπάνω μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους λόγω της περιόδου αποθήκευσης:

9.3.1. Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται στη Συσκευή του Χρήστη και παραμένουν εκεί μέχρι να λήξει η συνεδρία του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης. Στη συνέχεια, οι αποθηκευμένες πληροφορίες διαγράφονται οριστικά από τη μνήμη της Συσκευής.

9.3.2 Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στη Συσκευή μέχρι να διαγραφούν. Δεν διαγράφονται όταν λήξει η συνεδρία του προγράμματος περιήγησης ή όταν απενεργοποιηθεί η Συσκευή. Εάν ο Χρήστης δεν διαγράψει τα μόνιμα cookies από τη Συσκευή του, αυτά θα αποθηκευτούν για περίοδο έως και 60 ημερών από την καταχώρισή τους.

 

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ

9.4 Μόνο τα απαιτούμενα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Ιστοτόπου. Όσον αφορά άλλους τύπους cookies, μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να διαχειριστείτε την έκταση της χρήσης των cookies ανάλυσης, εξατομίκευσης και διαφήμισης, δίνοντας ή ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τη συγκατάθεσή σας για τους διάφορους τύπους cookies ανά πάσα στιγμή μέσω του πίνακα που σας παρέχουμε. Ο πίνακας μπορεί να κληθεί μέσω της καρτέλας «Τα cookies σας» που βρίσκεται στο υποσέλιδο του Ιστοτόπου.

 

ΆΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ

9.5 Ορισμένα cookies τοποθετούνται στον Ιστότοπο από εξωτερικές οντότητες – συνεργάτες που συνεργάζονται μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε έναν ενημερωμένο κατάλογο των συνεργατών με τους οποίους συνεργαζόμαστε στη χρήση των cookies, μαζί με την κατηγορία των cookies που τοποθετούνται από αυτούς, στον παρακάτω πίνακα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του εκάστοτε συνεργάτη.

ΣυνεργάτηςΚατηγορία Διάρκεια ζωής των cookies
Google Analytics Ανάλυση δεδομένων60 ημέρες
Expert SenderΑνάλυση δεδομένων60 ημέρες
mPulseΑνάλυση δεδομένων60 ημέρες
Google AdsΔιαφήμιση60 ημέρες
FacebookΔιαφήμιση60 ημέρες
Glami Διαφήμιση60 ημέρες
DV360 Διαφήμιση60 ημέρες
Criteo GmbH Διαφήμιση60 ημέρες
BrazeΕξατομίκευση60 ημέρες

 

10. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΆΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ?

10.1. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την παροχή των υπηρεσιών μας.

10.2. Ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης ή επιστροφής των αγορασθέντων αγαθών που έχετε επιλέξει, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την παράδοση ή την επιστροφή των αγαθών σε μία από τις οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο αυτό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία γεωγραφικού εντοπισμού για την εύρεση σταθερών σημείων παράδοσης, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα διαβιβαστούν επίσης στους παρόχους υπηρεσιών εντοπισμού.

10.3. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει για τα αγαθά που αγοράσατε, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για τη λήψη ή την πραγματοποίηση της πληρωμής σε μία από τις οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τη διαχείριση των πληρωμών.

10.4. Εάν έχετε συναινέσει να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου που έχετε δηλώσει, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στις οντότητες που παρέχουν τον Ιστότοποαποστολής εμπορικών πληροφοριών για λογαριασμό μας, δηλαδή ιδίως:

10.4.1. LINK Mobility Poland sp. z o. o. με έδρα το Gliwice,

10.4.2. ExpertSender S.A. με έδρα την Gdynia,

10.5. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε οντότητες που επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για λογαριασμό μας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη φιλοξενία των ιστοσελίδων του Καταστήματος, ιδίως

10.5.1. 3S Data Center S.A. με έδρα το Κατοβίτσε.

10.6. Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε άλλες οντότητες με τις οποίες καθιερώνουμε συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των νομικών συμβούλων, των φορολογικών συμβούλων, καθώς και εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες λογιστικής, πληροφορικής, εφοδιαστικής και μάρκετινγκ.

10.7. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να γνωστοποιούμε επιλεγμένες πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες μας στις αρμόδιες αρχές ή σε τρίτους που ζητούν τέτοιες πληροφορίες βάσει της κατάλληλης νομικής βάσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

11. ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ?

11.1. Η διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και τον σκοπό της επεξεργασίας. Κατά γενικό κανόνα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για όσο διάστημα διαρκεί η παροχή της υπηρεσίας ή η εκτέλεση της παραγγελίας, μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχετε δώσει ή μέχρι να προβάλλετε αποτελεσματική αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων σας σε περιπτώσεις όπου η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

11.2. Η περίοδος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να παραταθεί όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση και διεκδίκηση πιθανών αξιώσεων ή την άμυνα κατά αξιώσεων, και στη συνέχεια μόνο όταν και στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. Μετά τη λήξη της περιόδου επεξεργασίας, τα δεδομένα διαγράφονται αμετάκλητα ή ανωνυμοποιούνται.

 

12. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΈΧΕΤΕ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ?

12.1. Σε σχέση με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από εμάς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

12.1.1. το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας – στη βάση αυτή, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των σκοπών και της νομικής βάσης της επεξεργασίας, του πεδίου εφαρμογής των δεδομένων που τηρούνται, των οντοτήτων στις οποίες κοινοποιούνται και της προβλεπόμενης ημερομηνίας διαγραφής,

12.1.2. το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας – σε αυτή τη βάση ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας παρέχει αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

12.1.3. δικαίωμα διόρθωσης – ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να διορθώσει τυχόν ασυνέπειες ή σφάλματα στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και να τα συμπληρώσει εάν είναι ελλιπή,

12.1.4. δικαίωμα διαγραφής – βάσει αυτού, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των οποίων η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για οποιονδήποτε από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,

12.1.5. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – εάν υποβάλετε τέτοιο αίτημα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας παύει να εκτελεί πράξεις στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας - με εξαίρεση τις πράξεις στις οποίες έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και την αποθήκευση δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες διατήρησης που έχουν εγκριθεί – ή έως ότου εκλείψουν οι λόγοι για τον περιορισμό της επεξεργασίας (π.χ. εκδίδεται απόφαση από εποπτική αρχή που επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία),

12.1.6. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – στη βάση αυτή – στο βαθμό που τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα σε σχέση με σύμβαση που έχει συναφθεί ή με συγκατάθεση που έχει δοθεί – ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εκδίδει τα δεδομένα που έχετε παράσχει, σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή. Είναι επίσης δυνατόν να ζητήσετε να αποσταλούν τα δεδομένα αυτά σε άλλη οντότητα, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να το πράξει τόσο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας όσο και εσείς,

12.1.7. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ – μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για σκοπούς μάρκετινγκ, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσετε την εν λόγω εναντίωση,

 12.1.8. δικαίωμα εναντίωσης σε άλλους σκοπούς επεξεργασίας – μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που πραγματοποιείται βάσει έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (π.χ. για αναλυτικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της ιδιοκτησίας) – η σχετική εναντίωση θα πρέπει να περιέχει αιτιολόγηση,

12.1.9. δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης – εάν η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, η οποία, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε πριν από την ανάκληση,

12.1.10. δικαίωμα καταγγελίας - εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ ή άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, η οποία είναι αρμόδια για τη συνήθη διαμονή σας, τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο όπου διαπράχθηκε η εικαζόμενη παραβίαση. Στην Πολωνία, η εποπτική αρχή είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ul. Stawki 2, 00-193 Βαρσοβία).

 

ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΗΜΆΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

12.2 Μπορείτε να ασκήσετε μόνοι σας ορισμένα από τα παραπάνω δικαιώματα. Εάν έχετε λογαριασμό στο Κατάστημα, έχετε πάντα πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας και μπορείτε να τα διορθώνετε και να τα ενημερώνετε.

12.3 Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα σχετικά με όλα τα παραπάνω δικαιώματα επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη privacy.gr@prm.com (αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν χρησιμοποιείται για να σας στέλνουμε προσφορές συνεργασίας και μάρκετινγκ, τα μηνύματα αυτά θα αγνοούνται από το σύστημα επεξεργασίας αιτημάτων μας) ή στη διεύθυνση της έδρας μας (Aleja Pokoju 18, 31-564 Κρακοβία), καθώς και χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

12.4 Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό και να σας δώσουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Θα λάβετε απάντηση εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι, λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων που έχουμε λάβει, δεν είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για την ενέργεια που έγινε εντός αυτής της περιόδου – θα σας ενημερώσουμε για παράταση.

12.5. Εάν έχουμε αμφιβολίες ως προς το αν είστε εσείς αυτός που υποβάλλει ένα συγκεκριμένο αίτημα, ενδέχεται να σας θέσουμε ορισμένες πρόσθετες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή αυτών των στοιχείων, αλλά η παράλειψη θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη του αιτήματος. Ενδέχεται επίσης να χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες για να προσδιορίσουμε το ακριβές περιεχόμενο του αιτήματός σας.

12.6. Το αίτημά σας μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου (π.χ. μέλους της οικογένειας). Για λόγους ασφαλείας των δεδομένων, σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε πληρεξούσιο σε έντυπο επικυρωμένο από συμβολαιογράφο ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή barrister, το οποίο θα επιταχύνει την επαλήθευση της γνησιότητας του αιτήματος.

12.7. Σε περίπτωση που το αίτημα έχει απευθυνθεί σε εμάς ηλεκτρονικά, θα απαντήσουμε στην ίδια μορφή, εκτός εάν ο αιτών ζητήσει απάντηση σε άλλη μορφή. Σε άλλες περιπτώσεις, θα απαντήσουμε εγγράφως. Όταν ο χρόνος υποβολής του αιτήματος καθιστά αδύνατη την απάντηση γραπτώς και η έκταση των δεδομένων του αιτούντος που επεξεργαζόμαστε επιτρέπει την επικοινωνία μαζί του ηλεκτρονικά, θα απαντήσουμε ηλεκτρονικά.

12.8. Αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με το αίτημα που υποβλήθηκε και το πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση και για τους σκοπούς της διαπίστωσης, υπεράσπισης ή διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από τα υποκείμενα των δεδομένων. Το αρχείο καταγραφής των αιτημάτων αποθηκεύεται με τρόπο που διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.

 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

13.1. Η παρούσα Πολιτική αναθεωρείται σε συνεχή βάση και επικαιροποιείται εφόσον απαιτείται. Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής έχει εγκριθεί και ισχύει από την 29.03.2024.