Ochrana osobných údajov

 

 

1 DEFINÍCIE

1.1 propagácii vlastnej značky a zvyšovaní kvality svojich služieb - Answear.com Spółka Akcyjna, akciová spoločnosť so sídlom v Krakove (31-564), Aleja Pokoju 18, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov-Śródmieście v Krakove, XI. hospodársky odbor pod číslom KRS 0000816066, NIP (DIČ): 6793080390, REGON (IČO): 122515020.

1.2 Osobné údaje - informácie o fyzickej osobe identifikovanej alebo identifikovateľnej na základe jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, vrátane IP zariadenia, lokalizačných údajov, internetového identifikátora a informácií získaných prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií.

1.3. Zásady - tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov a používaní súborov cookie a podobných sledovacích technológií v službe.

1.4. GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.5. Služba - webové sídlo prevádzkované správcom na doméne https://prm.com/sk, dostupné prostredníctvom webových prehliadačov.

1.6. Obchod - internetový obchod Cheap Anthonyantonellis Jordan outlet dostupný prostredníctvom webovej stránky, prostredníctvom ktorého správca predáva tovar na diaľku.

1.7. Používateľ - akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú lokalitu alebo využíva jednu alebo viacero služieb alebo funkcií popísaných v týchto zásadách.

1.8 Zariadenie - znamená elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého používateľ má prístup na webovú stránku.

 

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

2.1. V súvislosti s používaním webovej lokality zhromažďujeme údaje potrebné na poskytovanie ponúkaných služieb, ako aj informácie o Vašej činnosti na webovej lokalite. V tejto súvislosti sme správcom Vašich osobných údajov a prikladáme veľký význam ich primeranej ochrane. Zabezpečujeme, aby procesy spracovania údajov, ktoré vykonávame, boli v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami, najmä so zákonom GDPR. Naším cieľom je umožniť Vám, aby ste boli plne informovaní o našom spracúvaní Vašich osobných údajov, a poskytnúť Vám nástroje na uplatnenie Vašich práv. Informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, nájdete nižšie.

2.2. Vaše osobné údaje spracúvame zákonne, pričom dbáme na ich aktuálnosť a správnosť. Preto Vám môžeme z času na čas pripomenúť ich aktualizáciu zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, alebo zobrazením príslušnej správy na webovej lokalite pri prihlásení sa do Vášho účtu.

 

3. AKO MÔŽEM KONTAKTOVAŤ SPRÁVCU A IOD?

3.1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho spracovania Vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva, napíšte priamo nášmu úradníkovi pre ochranu údajov na adresu privacy.sk@prm.com (táto e-mailová adresa sa nepoužíva na spoluprácu a marketingové ponuky, takéto správy budú ignorované naším systémom na spracovanie žiadostí) alebo na adresu nášho sídla (Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov), prípadne použite kontaktný formulár. SŤAŽNOSTI A VRÁTENIA.

 

4. AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

4.1. Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás, aby sme mohli riadne poskytovať naše služby a pre bezproblémovú prevádzku našej webovej lokality. Vaše údaje nám poskytujete predovšetkým prostredníctvom na to určených formulárov, keď nakupujete v našom obchode, ktorý je prevádzkovaný na základe obchodných podmienok obchodu, prihlasujete sa na odber nášho informačného bulletinu alebo nás kontaktujete napr. prostredníctvom kontaktného formulára. Vaše údaje získavame aj vtedy, keď využívate iné služby dostupné na webovej lokalite, napr. keď si prezeráte produkty ponúkané v obchode.

 

5. JE POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POVINNÉ?

5.1. Je na Vašom rozhodnutí, či a aké osobné údaje nám poskytnete - nie je to povinné. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na riadne vykonávanie nami ponúkaných služieb alebo je podmienkou na uzavretie a plnenie zmluvy, ako je podrobne uvedené nižšie. 

 

6. AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

ExpertSender S.A. so sídlom v Gdyni

6.1. Keď používate naše služby a nie ste registrovaným používateľom (t. j. nemáte účet v službe), spracúvame Vaše osobné údaje (vrátane Vašej IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií získaných prostredníctvom súborov cookie alebo iných podobných technológií):

6.1.1. na účely poskytovania Vám elektronických služieb v súvislosti s poskytovaním obsahu zhromaždeného v službe - v tomto prípade je právnym základom spracúvania skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

6.1.2. na analytické a štatistické účely - vtedy je právnym základom spracúvania oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonávaní analýz aktivít používateľov, ako aj ich preferencií s cieľom zlepšovať aplikované funkcionality a poskytované služby;

6.1.3. na účely prípadného uplatnenia a prešetrenia nárokov alebo obrany proti nárokom - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv a hospodárskych záujmov;

6.1.4. na marketingové účely správcu a iných subjektov, najmä v súvislosti s prezentáciou behaviorálnej reklamy - zásady spracúvania osobných údajov na marketingové účely sú popísané v časti MARKETING.

6.2. Vaša aktivita na webovej lokalite, vrátane Vašich osobných údajov, sa zaznamenáva do systémových protokolov (špeciálny počítačový program, ktorý sa používa na ukladanie chronologických záznamov obsahujúcich informácie o udalostiach a aktivitách, ktoré sa týkajú IT systému používaného na poskytovanie našich služieb). Informácie zhromaždené v záznamoch sa spracúvajú predovšetkým na účely súvisiace s poskytovaním služieb. Spracúvame ich aj na technické, administratívne účely, na účely zaistenia bezpečnosti IT systému a správy tohto systému, ako aj na analytické a štatistické účely - v tejto súvislosti je právnym základom spracúvania oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

REGISTRÁCIA A VEDENIE ÚČTU

6.3. Tí, ktorí sa zaregistrujú na webovej lokalite, sú požiadaní o poskytnutie údajov potrebných na vytvorenie a prevádzku účtu. Na uľahčenie poskytovania služieb môžete poskytnúť ďalšie údaje, čím vyjadríte svoj súhlas s ich spracovaním. Takéto údaje je možné kedykoľvek vymazať. Poskytnutie údajov označených ako povinné je potrebné na vytvorenie a prevádzku účtu a neposkytnutie takýchto údajov bude mať za následok nemožnosť vytvoriť účet. Poskytnutie ostatných údajov je dobrovoľné.

6.4. Vaše osobné údaje sa spracúvajú:

6.4.1. na účely poskytovania služieb súvisiacich s vedením a prevádzkou Vášho účtu na webovej lokalite - právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a pokiaľ ide o údaje poskytnuté nepovinne - právnym základom spracúvania je súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

6.4.2. na analytické a štatistické účely - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonávaní analýz činnosti používateľov na webovej lokalite a spôsobu, akým používatelia používajú svoj účet, ako aj preferencií používateľov s cieľom zlepšiť používané funkcie;

6.4.3. na účely prípadného preukazovania a vyšetrovania nárokov alebo obrany proti nárokom - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv a obchodných záujmov;

6.4.4. na marketingové účely správcu a iných subjektov - zásady spracúvania osobných údajov na marketingové účely sú uvedené v časti MARKETING.

6.4.5 na účely zaistenia bezpečnosti registrácie - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v predchádzaní spamu, podvodom a zneužitiu pomocou reCAPTCHA Enterprise.

Tiež Vás informujeme, že údaje o zariadení a aplikácii použitej na registráciu, ako aj výsledky bezpečnostných kontrol, sa prenášajú do spoločnosti Google Ireland Ltd. za účelom poskytovania, udržiavania a zlepšovania služby reCAPTCHA Enterprise, ako aj na všeobecné účely bezpečnosti. Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v „Rozšírené konverzie - Google Ads - Pomoc“ a „Zmluvné podmienky“ spoločnosti Google.

6.5. Do Vášho účtu na webovej stránke sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook. V tomto prípade služba získa z Vášho účtu v rámci sociálnej siete len údaje potrebné na registráciu a prevádzku Vášho účtu. Rozsah Vašich údajov, ku ktorým získame prístup, bude uvedený v správe zobrazenej spolu so žiadosťou o pokračovanie v prihlasovaní. Pokračovanie v prihlasovaní bude znamenať, že uvedené údaje budú prenesené do našej služby. Facebook si Vašu voľbu zapamätá a ak sa ešte raz prihlásite prostredníctvom tohto portálu, správa sa už nebude zobrazovať. Podrobnosti o rozsahu a účeloch spracovania údajov portálom, ako aj o súvisiacich právach a možnostiach konfigurácie na ochranu Vášho súkromia sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook.

6.5.1. Do Vášho účtu na portáli sa môžete prihlásiť aj pomocou svojho AppleID. V takom prípade služba získa z Vášho účtu Apple iba informácie potrebné na registráciu a prevádzku Vášho účtu (meno, priezvisko a e-mailovú adresu). Informácie o prihlasovaní pomocou AppleID sú opísané tu https://support.apple.com/sk-sk/HT210318. Podrobnosti o rozsahu a účeloch spracovania údajov spoločnosťou Apple Inc. ako aj o súvisiacich právach a možnostiach konfigurácie na ochranu Vášho súkromia nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.

6.5.2. Do Vášho účtu na webovej lokalite sa môžete prihlásiť aj pomocou účtu Google. V tomto prípade webová lokalita získa z Vášho účtu Google iba údaje potrebné na registráciu a prevádzku Vášho účtu. Rozsah Vašich údajov, ku ktorým budeme mať prístup, bude uvedený v správe zobrazenej spolu so žiadosťou o pokračovanie v prihlasovaní. Pokračovanie v prihlasovaní bude znamenať, že uvedené údaje budú prenesené do našej služby. Spoločnosť Google si Vašu voľbu zapamätá a ak sa prostredníctvom tohto portálu prihlásite ešte raz, správa sa už nezobrazí. Podrobnosti o rozsahu a účeloch spracovania údajov portálom, ako aj o súvisiacich právach a možnostiach konfigurácie na ochranu Vášho súkromia sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

6.6 Ak používateľ na portál nahrá akékoľvek osobné údaje iných osôb (vrátane ich mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy), môže tak urobiť len pod podmienkou, že neporuší zákony a osobné práva týchto osôb.

 

PODÁVANIE OBJEDNÁVOK

6.7. Keď zadáte objednávku na nami ponúkaný tovar alebo služby, Vaše osobné údaje budú spracované. Poskytnutie údajov označených ako povinné je potrebné na prijatie a spracovanie Vašej objednávky a neposkytnutie týchto údajov bude mať za následok, že objednávka nebude spracovaná. Poskytnutie ostatných údajov je dobrovoľné.

6.8 Vaše osobné údaje sa spracúvajú:

6.8.1. na účely spracovania Vašej objednávky - právnym základom spracovania je nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR); pokiaľ ide o nepovinne poskytnuté údaje, právnym základom spracovania je Váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

6.8.2. na účely plnenia zákonných povinností vyplývajúcich správcovi, najmä z daňových a účtovných predpisov - právnym základom spracúvania je zákonná povinnosť (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

6.8.3. na analytické a štatistické účely - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonávaní analýz aktivity používateľov na webovej stránke, ako aj nákupných preferencií používateľov s cieľom zlepšenia používaných funkcionalít;

6.8.4. na účely prípadného uplatnenia a prešetrenia nárokov alebo obrany proti nárokom - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv a obchodných záujmov.

 

SŤAŽNOSTI A VRÁTENIA

6.9. Vaše podanie sťažnosti alebo vrátenie tovaru zahŕňa spracúvanie Vašich osobných údajov. Poskytnutie údajov vo formulári sťažnosti nie je povinné, ale je nevyhnutné na správne spracovanie sťažnosti. Poskytnutie údajov vo formulári na vrátenie tovaru nie je povinné, ale je nevyhnutné na účinné odstúpenie od zmluvy.

6.10. Vaše osobné údaje sa spracúvajú:

6.10.1. za účelom vybavenia podanej reklamácie - právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je povinnosť správcu vyplývajúca z právnych predpisov o záruke za vady predanej veci (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

6.10.2. na účely vybavenia vrátenia tovaru - právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je povinnosť správcu vyplývajúca z právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), ak je základom vrátenia tovaru zákon o práve na odstúpenie od zmluvy, alebo nevyhnutnosť spracúvania pre plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ak je základom vrátenia tovaru predpisy nášho obchodu;

6.10.3. na účely plnenia iných zákonných povinností vyplývajúcich správcovi, najmä z daňových a účtovných predpisov - právnym základom spracúvania je zákonná povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

6.10.4. na analytické a štatistické účely - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci vo vykonávaní analýz aktivity používateľov na webovej stránke, ako aj nákupných preferencií používateľov s cieľom zlepšenia používaných funkcionalít;

6.10.5. na účely prípadného uplatnenia a prešetrenia nárokov alebo obrany proti nárokom - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv a obchodných záujmov.

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

6.11. Poskytujeme Vám možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára. Použitie formulára vyžaduje, aby ste poskytli osobné údaje potrebné na to, aby sme Vás mohli kontaktovať a odpovedať na Vašu žiadosť. Poskytnutie údajov označených ako povinné je potrebné na prijatie a vybavenie Vašej požiadavky a ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť poskytnutia služby. Poskytnutie ostatných údajov (napr. v obsahu vašej žiadosti) je dobrovoľné.

6.12. Vaše osobné údaje sa spracúvajú:

6.12.1. na účely identifikácie a vybavenia Vášho dopytu zaslaného prostredníctvom poskytnutého formulára - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov) spočívajúci v potrebe vyriešiť nahlásenú záležitosť a viesť korešpondenciu adresovanú v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou;

6.12.2. na analytické a štatistické účely - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci vo vedení štatistík dotazov nahlásených používateľmi prostredníctvom webovej stránky s cieľom zlepšiť jej funkčnosť.

 

GEOLOKÁCIA

6.13. Vaše osobné údaje vrátane informácií o polohe sa spracúvajú s cieľom umožniť Vám nájsť najbližšie stacionárne miesta dodania. Používanie tejto funkcie nie je povinné a nevyžaduje sa na správne používanie webovej lokality. Právnym základom na spracúvanie týchto údajov je Váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) vyjadrený kliknutím na tlačidlo "Zdieľať" v odpovedi na dotaz služby: "Zdieľate informácie o svojej lokalite so službou PRM.com?" alebo podobne, čím vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby Váš prehliadač využíval služby určovania lokality zariadenia, ktoré Vám patrí. Údaje o Vašej lokalite spracúvame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať odvolaním povolenia služby na prístup k informáciám o lokalite v nastaveniach prehliadača. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred jeho odvolaním.

 

7. MARKETING

7.1. Vaše osobné údaje spracúvame na účely vykonávania marketingových činností, ktoré môžu spočívať v:

7.1.1. zobrazovaní marketingového obsahu, ktorý zodpovedá Vašim záujmom (behaviorálna reklama);

7.1.2. vykonávaní činností súvisiacich s priamym marketingom tovaru a služieb (zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami a telemarketingové činnosti).

7.2. Na účely vykonávania marketingových činností používame v niektorých prípadoch profilovanie. To znamená, že prostredníctvom automatizovaného spracovania údajov vyhodnocujeme vybrané faktory, ktoré sa Vás týkajú, s cieľom analyzovať Vaše správanie alebo robiť prognózy do budúcnosti. To nám umožňuje lepšie prispôsobiť zobrazovaný obsah Vašim individuálnym preferenciám a záujmom.

 

BEHAVIORÁLNA REKLAMA

7.3. My a naši dôveryhodní partneri spracúvame Vaše osobné údaje vrátane osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií na marketingové účely v súvislosti s cielením behaviorálnej reklamy (t. j. reklamy, ktorá je prispôsobená Vašim preferenciám). Spracúvanie osobných údajov potom zahŕňa profilovanie, ktorého dôsledkom je len zobrazovanie reklamy na mieru na základe Vašich osobných údajov získaných nami a našimi partnermi.

7.4 Zoznam dôveryhodných partnerov správcu nájdete nižšie v časti "Informácie o používaní súborov cookie" v časti "Naši partneri".

 

PRIAMY MARKETING

7.5 Ak ste nám udelili súhlas, Vaše údaje môžeme použiť na priame zasielanie marketingového obsahu prostredníctvom rôznych kanálov, t. j. e-mailom (vo forme informačného bulletinu), MMS/SMS alebo telefonicky. Právnym základom spracúvania Vašich údajov je v tomto prípade oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) v súvislosti s Vaším súhlasom, ktorý spočíva v marketingu ponúkaného tovaru a služieb. Takéto činnosti vykonávame len v prípade, ak ste nám udelili súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz, ktorý Vám zasielame v každom obchodnom e-maile, a to tak, že nás kontaktujete na adrese: privacy.sk@prm.com (táto e-mailová adresa sa nepoužíva na spoluprácu a marketingové ponuky, takéto správy budú ignorované naším ticketovacím systémom) alebo pomocou kontaktného formulára. propagácii vlastnej značky a zvyšovaní kvality svojich služieb.

7.6 Priamy marketing môžeme vykonávať aj poštou na Vami uvedenú poštovú adresu. Právnym základom spracúvania Vašich údajov je v tomto prípade oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane údajov), ktorý spočíva v marketingu ponúkaného tovaru a služieb. Proti spracúvaniu Vašich údajov na tento účel môžete kedykoľvek namietať. Svoju námietku môžete vyjadriť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese: privacy.sk@prm.com (táto e-mailová adresa sa nepoužíva na spoluprácu a marketingové ponuky, takéto správy budú naším systémom na spracovanie žiadostí ignorované) alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

PUSH NOTIFIKÁCIE

7.7 Ak ste udelili samostatný súhlas so zasielaním push oznámení, môžete dostávať oznámenia vo forme správ zobrazených vo webovom prehliadači, ktorý používate, obsahujúce marketingový obsah týkajúci sa našich ponúk, služieb a propagačných akcií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na marketingu ponúkaného tovaru a služieb v súvislosti s Vaším súhlasom na prijímanie oznámení push. Váš súhlas so zasielaním push notifikácií môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním. Súhlas môžete odvolať zmenou nastavení vo webovom prehliadači, ktorý používate.

 

ZHODA SO ZÁKAZNÍKMI V RÁMCI REKLÁM GOOGLE

7.8 Marketing produktov a služieb, ktoré ponúkame, sa môže vykonávať pomocou nástroja Google Ads Customer Match. Google Ads Customer Match je nástroj, ktorý umožňuje správcovi načítať hashovanú databázu e-mailových adries (zoznam zákazníkov) do nástrojov Google s cieľom skontrolovať, či boli vytvorené používateľské účty v službách Google s použitím rovnakých e-mailových adries (napr. YouTube, Gmail, iné). Ak sa potvrdí zhoda e-mailových adries, môže správca používateľom služieb Google po prihlásení zobrazovať reklamy. Informácie o zobrazovaní reklám podľa vytvoreného zoznamu zákazníkov nájdete pod odkazom: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

7.9 S cieľom zvýšiť presnosť merania účinnosti našich marketingových aktivít pomocou vyššie opísanej zhody zákazníkov Google Ads budeme využívať aj nástroj poskytovaný spoločnosťou Google v podobe tzv. "rozšírené konverzie". Tento nástroj umožňuje Správcovi zvýšiť presnosť merania konverzie (t. j. nákupu tovaru na webovej stránke Obchodu v dôsledku presmerovania z inej webovej stránky). Aby sme ho mohli používať, načítavame údaje o konverzii z webovej stránky Obchodu v zašifrovanej podobe (vrátane údajov v rozsahu e-mailových adries) spôsobom zabezpečujúcim ochranu súkromia, t. j. pomocou jednosmerného šifrovacieho algoritmu. Informácie o rozšírených konverziách nájdete na tomto odkaze: Rozšírené konverzie - Google Ads - Pomoc.

FACEBOOKOVÉ VLASTNÉ PUBLIKUM

7.10 Marketing nami ponúkaných produktov a služieb môže prebiehať pomocou nástroja Facebook Custom Audience. Facebook Custom Audience je nástroj, ktorý umožňuje správcovi načítať hashovanú databázu e-mailových adries do nástrojov Facebooku s cieľom skontrolovať, či boli na platforme Facebook vytvorené používateľské účty s použitím rovnakých e-mailových adries. Ak sa potvrdí, že e-mailové adresy sú rovnaké, používateľom platformy Facebook sa po prihlásení môžu zobrazovať reklamy správcu. Viac informácií o vlastných publikách nájdete tu: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

 

8. SPRACOVANIE ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV PROFILOV SPRÁVCU NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

8.1. Správca má verejné profily na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Ako taký spracúva údaje zanechané návštevníkmi týchto profilov (najmä komentáre, preferencie, webové identifikátory).

8.2 Odoslanie do 24 h:

8.2.1 ExpertSender S.A. so sídlom v Gdyni;

8.2.2 za účelom efektívneho prevádzkovania profilov prostredníctvom poskytovania informácií používateľom sociálnych sietí o iniciatívach a iných aktivitách správcu, ako aj v súvislosti s propagáciou rôznych podujatí, služieb a produktov;

8.2.3 Odvolanie súhlasu nemá vplyv na správnosť spracovania za obdobie pred odvolaním;

8.2.4 údaje môžu byť spracované na účely uplatnenia prípadných nárokov alebo obrany proti dni nárokom.

8.3 Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v

8.3.1 Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google,

8.3.2 Odvolanie súhlasu nemá vplyv na správnosť spracovania za obdobie pred odvolaním,

8.3.3 umožnenia používania funkcií Schránka a Nákupný košík na webovej lokalite.

POZNÁMKA: Uvedené informácie sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov správcami sociálnych sietí.

 

9. INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ "COOKIES"

 ČO SÚ TO SÚBORY COOKIE?

9.1 Súbory cookie (alebo "cookies") sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú a uchovávajú v zariadeniach, prostredníctvom ktorých používateľ používa webové stránky. Súbory cookie zhromažďujú informácie na uľahčenie používania webovej lokality - napr. zapamätaním si návštev a aktivít používateľa. Súbory cookie, ktoré používame, sú pre zariadenie používateľa bezpečné. Najmä nie je možné, aby sa prostredníctvom tejto metódy do zariadenia dostali vírusy alebo iný nežiaduci či škodlivý softvér. Tieto súbory cookie nám umožňujú identifikovať softvér používaný používateľom a prispôsobiť fungovanie webovej lokality individuálne každému používateľovi.

 

TYPY SÚBOROV COOKIE POUŽÍVANÝCH SPRÁVCOM

9.2 Používame nasledujúce typy súborov cookie:

9.2.1 Požadované súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality. Vďaka týmto súborom môže správca zabezpečiť bezpečné vykonávanie takých činností, ako je napríklad spracovanie objednávky používateľa, "zapamätanie" si prihláseného používateľa na webovej stránke po prechode na inú stránku alebo automatické vyplnenie adresných údajov počas nakupovania. Zablokovanie týchto súborov cookie v prehliadači používateľa môže mať za následok nesprávne fungovanie webovej stránky. Tieto súbory cookie sú povinné a nie je možné ich deaktivovať.

Špecifické účely používania technických súborov cookie:

    (a) zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti webovej lokality;

    b) vykonávanie procesov potrebných na zabezpečenie plnej funkčnosti webovej lokality, okrem iného vrátane:

- prispôsobenia obsahu webovej lokality s cieľom zabezpečiť, aby používateľ mohol plne využívať sprístupnené funkcie, a optimalizáciu používania stránok webovej lokality. Tieto súbory umožňujú najmä rozpoznanie základných parametrov zariadenia používateľa a vhodné zobrazenie webovej stránky;

- správneho fungovania programu "Odporučte priateľovi", najmä aby bolo možné overiť zdroj presmerovania používateľov na webovú stránku;

- umožnenia používania funkcií "Schránka" a "Nákupný košík" na webovej lokalite.

9.2.2 Analytické súbory cookie používa správca na analýzu správania používateľov na webovej stránke na obchodné účely, ako aj na pochopenie toho, ako používatelia používajú webovú stránku. To umožňuje určiť, ktoré funkcie je potrebné zlepšiť alebo aktualizovať. Informácie získané správcom prostredníctvom analytických súborov cookie sú anonymné - na ich základe správca nie je schopný identifikovať používateľa, od ktorého boli informácie získané.

9.2.3 Personalizačné súbory cookie umožňujú analyzovať správanie používateľov na webovej stránke a ich nákupné preferencie, čo umožňuje poskytovať používateľom personalizované návrhy produktov, vykonávať zmeny funkcií webovej stránky a umiestňovať sponzorovaný obsah. Údaje získané prostredníctvom takýchto súborov cookie sa môžu použiť aj na zlepšenie existujúcich systémov a softvéru a na vývoj nových riešení a funkcií.

9.2.4. Reklamné súbory cookie umožňujú správcovi prispôsobiť zobrazované reklamy preferenciám a záujmom používateľov, t. j. zacieliť na používateľov tzv. behaviorálnu reklamu. S ich pomocou budú môcť subjekty spolupracujúce so správcom, ako napríklad Facebook alebo Instagram, vhodne upraviť zobrazovaný reklamný obsah tak, aby bol prispôsobený preferenciám používateľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA SÚBOROV COOKIE

9.3. Súbory cookie opísané vyššie možno rozdeliť na dva typy vzhľadom na dobu ich uchovávania:

9.3.1. Súbory cookie relácie sa ukladajú v zariadení používateľa a zostávajú tam až do ukončenia relácie príslušného prehliadača. Uložené informácie sa potom z pamäte zariadenia natrvalo vymažú.

9.3.2 Trvalé súbory cookie sa ukladajú v zariadení až do ich vymazania. Po ukončení relácie prehliadača alebo vypnutí zariadenia sa nevymažú. Ak používateľ trvalé súbory cookie zo svojho zariadenia nevymaže, budú uložené po dobu až 60 dní od ich vloženia.

 

SPRÁVA SÚBOROV COOKIE NA STRÁNKE

9.4. Na správne fungovanie služby sú potrebné len požadované súbory cookie. Pokiaľ ide o ostatné typy súborov cookie, môžete udeliť súhlas s ich používaním, ale nie je to povinné. Rozsah používania analytických, personalizačných a reklamných súborov cookie môžete spravovať udelením alebo odvolaním súhlasu s ich používaním. Svoj súhlas s rôznymi typmi súborov cookie máte možnosť kedykoľvek spravovať prostredníctvom nami poskytnutého panela. Panel je možné vyvolať prostredníctvom záložky "Vaše súbory cookie", ktorá sa nachádza v pätičke webovej lokality.

 

NAŠI PARTNERI

9.5 Niektoré súbory cookie sú na webovú lokalitu umiestnené externými subjektmi - partnermi, ktorí s nami spolupracujú. Aktuálny zoznam partnerov, s ktorými spolupracujeme pri používaní súborov cookie, spolu s kategóriou nimi umiestnených súborov cookie nájdete v tabuľke nižšie. Podrobnejšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušného partnera.

PartnerKategoria Životnost cookies
Google AnalyticsAnalytika60 dní
Expert SenderAnalytika60 dní
mPulseAnalytika60 dní
Google AdsReklama       60 dní
FacebookReklama       60 dní
Criteo GmbHReklama       60 dní 
GlamiReklama       60 dní 
BrazePersonalizácia60 dní 

 

10. KOMU BUDEME ODOVZDÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

10.1. Vaše osobné údaje môžeme preniesť subjektom, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní našich služieb.

10.2. V závislosti od spôsobu doručenia alebo vrátenia zakúpeného tovaru, ktorý ste si vybrali, odovzdáme Vaše údaje potrebné na doručenie alebo vrátenie tovaru jednému zo subjektov, s ktorými v tejto súvislosti spolupracujeme. V prípade, že na vyhľadanie stacionárnych miest dodania tovaru použijete geolokačnú službu, Vaše osobné údaje budú tiež prenesené poskytovateľom lokalizačných služieb.

10.3. V závislosti od spôsobu platby, ktorý ste si zvolili za zakúpený tovar, odovzdáme Vaše údaje potrebné na prijatie alebo vykonanie platby jednému zo subjektov, s ktorými spolupracujeme pri vybavovaní platieb.

10.4 Ak ste súhlasili so zasielaním obchodných informácií na Vami uvedenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, Vaše údaje odovzdáme subjektom, ktoré v našom mene poskytujú službu zasielania obchodných informácií, t. j. najmä

10.4.1. LINK Mobility Poland sp. z o. o. so sídlom v Gliwiciach;

10.4.2. ExpertSender S.A. so sídlom v Gdyni;

10.5. Okrem toho budú Vaše údaje prenášané subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene v rozsahu potrebnom na hosting webových stránok obchodu, najmä

10.5.1. 3Odoslanie do 24 h.

10.6. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj iným subjektom, s ktorými nadviažeme spoluprácu, vrátane právnych poradcov, daňových poradcov, ako aj subjektov poskytujúcich účtovné, IT, logistické a marketingové služby.

10.7 Máme tiež právo poskytnúť vybrané informácie týkajúce sa našich používateľov príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré si takéto informácie vyžiadajú na príslušnom právnom základe a v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

 

11. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

11.1. Doba spracúvania Vašich údajov závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracúvania. Údaje sa spravidla spracúvajú po dobu poskytovania služby alebo realizácie objednávky, do odvolania Vami udeleného súhlasu alebo do vznesenia účinnej námietky proti spracúvaniu Vašich údajov v prípadoch, keď je právnym základom spracúvania oprávnený záujem prevádzkovateľa.

11.2. Doba spracúvania údajov sa môže predĺžiť, ak je spracúvanie nevyhnutné na stanovenie a uplatnenie prípadných nárokov alebo na obranu proti nárokom, a potom len v prípadoch a v rozsahu vyžadovanom zákonom. Po uplynutí doby spracovania sa údaje nenávratne vymažú alebo anonymizujú.

 

12. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

12.1. V súvislosti s naším spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

12.1.1. právo byť informovaný o spracúvaní Vašich osobných údajov - na základe toho Vám správca poskytuje informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä o účeloch a právnom základe spracúvania, rozsahu uchovávaných údajov, subjektoch, ktorým sú poskytované, a plánovanom dátume vymazania;

12.1.2. právo na získanie kópie Vašich údajov - na základe tohto práva Vám správca poskytuje kópiu Vašich osobných údajov spracúvaných správcom;

12.1.3. právo na opravu - prevádzkovateľ je povinný opraviť všetky nezrovnalosti alebo chyby v spracúvaných osobných údajoch a doplniť ich, ak sú neúplné;

12.1.4. právo na vymazanie - na tomto základe môžete požiadať o vymazanie údajov, ktorých spracúvanie už nie je potrebné na žiadny z účelov, na ktoré boli zhromaždené;

12.1.5. právo na obmedzenie spracúvania - ak podáte takúto žiadosť, správca prestane vykonávať operácie s Vašimi osobnými údajmi - s výnimkou operácií, na ktoré ste dali súhlas, a uchovávania údajov v súlade s prijatými pravidlami uchovávania - alebo kým nepominú dôvody na obmedzenie spracúvania (napr. vydanie rozhodnutia dozorného orgánu, ktorým sa povoľuje ďalšie spracúvanie);

12.1.6. právo na prenosnosť údajov - na tomto základe - v rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami v súvislosti s uzavretou zmluvou alebo udeleným súhlasom - prevádzkovateľ vydá Vami poskytnuté údaje v počítačom čitateľnom formáte. Je tiež možné požiadať o zaslanie týchto údajov inému subjektu, avšak za predpokladu, že na to existujú technické možnosti na strane správcu aj na Vašej strane;

12.1.7. právo namietať proti spracúvaniu na marketingové účely - kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely, pričom takúto námietku nemusíte odôvodňovať;

12.1.8. právo namietať proti iným účelom spracúvania - kedykoľvek môžete z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu správcu (napr. na analytické alebo štatistické účely alebo z dôvodov týkajúcich sa ochrany majetku); námietka v tejto súvislosti by mala obsahovať odôvodnenie;

12.1.9. právo odvolať súhlas - ak sa údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu;

12.1.10. právo podať sťažnosť - ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami GDPR alebo inými ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ktorý je príslušný podľa Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. V Poľsku je dozorným orgánom predseda Úradu na ochranu osobných údajov (ul. Stawki 2, 00-193 Varšava).

 

Vaše osobné údaje sa spracúvajú

12.2 Niektoré z vyššie uvedených práv môžete uplatniť sami. Ak máte účet v obchode, máte vždy prístup k Vašim osobným údajom a môžete ich opravovať a aktualizovať.

12.3. Žiadosť týkajúcu sa všetkých vyššie uvedených práv môžete podať tak, že kontaktujete nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese: privacy.sk@prm.com (táto e-mailová adresa sa nepoužíva na zasielanie ponúk na spoluprácu a marketing, takéto správy budú ignorované naším systémom na spracovanie žiadostí) alebo na adresu nášho sídla (Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov), ako aj prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

12.4 Budeme sa snažiť čo najskôr splniť Vašu žiadosť a poskytnúť Vám odpovede na Vaše otázky týkajúce sa spracovania Vašich údajov. Odpoveď dostanete do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti. Ak zistíme, že vzhľadom na zložitosť žiadosti alebo počet prijatých žiadostí Vás nemôžeme informovať o prijatých opatreniach v tejto lehote - budeme Vás informovať o jej predĺžení.

12.5. Ak budeme mať pochybnosti o tom, či ste to vy, kto podáva konkrétnu žiadosť, môžeme Vám položiť niekoľko doplňujúcich otázok, aby sme mohli overiť Vašu totožnosť. Poskytnutie takýchto údajov nie je povinné, ale ich neposkytnutie bude mať za následok zamietnutie žiadosti. Môžeme tiež potrebovať dodatočné informácie na určenie presného obsahu Vašej žiadosti.

12.6. Vašu žiadosť môžete podať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca (napríklad rodinného príslušníka). Z dôvodu bezpečnosti údajov Vám odporúčame použiť plnú moc vo forme overenej notárom alebo povereným právnikom alebo advokátom, čo urýchli overenie pravosti žiadosti.

12.7. Ak nám bola žiadosť adresovaná elektronicky, odpovieme v rovnakej forme, pokiaľ žiadateľ nepožiada o odpoveď v inej forme. V ostatných prípadoch odpovieme písomne. V prípade, že z časových dôvodov nie je možné odpovedať písomne a rozsah nami spracúvaných údajov žiadateľa nám umožňuje kontaktovať ho elektronicky, odpovieme elektronicky.

12.8. Informácie o podanej žiadosti a osobe, ktorá žiadosť podala, uchovávame s cieľom zabezpečiť preukázanie súladu a na účely zistenia, obhajoby alebo uplatnenia prípadných nárokov dotknutých osôb. Protokol žiadostí sa uchováva spôsobom, ktorý zabezpečuje integritu a dôvernosť údajov v ňom obsiahnutých.

 

13. ZMENY A DOPLNENIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Zásady sa priebežne revidujú a podľa potreby aktualizuje. Aktuálna verzia zásad bola prijatá a je účinná od 29.04.2024.