Údaje spoločnosti

Internetový obchod PRM.com/sk, ktorý vlastní Answear.com S.A., so sídlom v Krakove, Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakow. Spoločnosť je registrovaná v Národnom súdnom registri (KRS) Okresným súdom pre Krakov-Śródmieście, XI. ekonomické oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000816066, REGON 122515020, Daňové identifikačné číslo (NIP) 6793080392, základné imanie: 949.057,75 PLN (zaplatené v plnej výške).